dissabte, 9 d’agost del 2008

L'IMPERI ROMÀ QÜESTIONAT PER UN "MONTY PYTHON"


Terry Jones, membre del grup britànic Monty Python, juntament amb Alan Ereira ha escrit el llibre Roma y los bárbaros que acaba de publicar Crítica.

Aquest llibre, que porta el subtítol "una historia alternativa", dóna un nou enfocament a la història que hem aprés, segons la qual la nostra cultura és hereva del món clàssic. Els autors reivindiquen que la nostra civilització deu molt més del que ens pensem als anomenats pobles "bàrbars": celtes, gots, germànics...

En una entrevista, Jones explica que aquesta concepció que tenim de la civilització es deguda a que des del Renaixement s'ha adorat el món clàssic d'una manera gairebé religiosa, i que els propis historiadors s'han deixat endur per aquesta passió.

Ara tenim la possibilitat de deixar-nos endur per la versió de "l'enemic" i, segurament, coneixent-lo ens semblarà molt més proper.

Sílvia Tarragó