dimarts, 27 de febrer del 2007

"UNA VERDAD INCÓMODA", AL GORE

Aquest llibre, que sortirà a la venda el proper mes de Març, ens parla de la crisi planetaria de l'escalfament global. Ens mostra el que està passant, quines són les conseqüències de l'emisió indiscriminada de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, de la destrucció de les mases forestals, de la contaminació insostenible de les aigües continentals i oceàniques. Ens posa davant del ulls el canvi climàtic i és, a més, una crònica de la vida, personal i pública, d'Al Gore, on s'expliquen les raons que justifiquen la seva implicació en la lluita per la concienciació de la gent i la concrecció de mesures per a contenir el canvi climàtic. Aquest llibre està basat en l'intens treball de recopilació de dades i de sintesis de conclusions que Al Gore ha realitzat en nombroses conferencies al llarg dels darrers anys.

Sílvia Tarragó